jeudi 16 mai 2013

TPS/PS P. Kergomard

Maman
Maman, maman, ma maman à moi,
Maman, maman, prends-moi dans tes bras,
Maman, maman, un petit baiser (smack)
Maman, maman, un petit secret

(chuchoté) Bonne fête maman